ĐA NGÔN NGỮ

Thiết kế website, bộ nhận diện thương hiệu đa ngôn ngữ là một công việc cần thiết để giúp người dùng ngoài nước có thể đọc và hiểu được nội dung website và các ấn phẩm. Tính năng này đặc biệt hữu dụng với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ như du lịch, khách sạn,… những doanh nghiệp hoạt động trên đa quốc gia.
Bên cạnh việc thân thiện và giúp tiếp cận người nước ngoài dễ hơn, một thiết kế đa ngôn ngữ cũng mang lại nhiều lợi ích tích cực đối với doanh nghiệp, như:

  • Giúp tiếp cận khách hàng nước ngoài hay những khách hàng sử dụng ngoại ngữ
  • Là một công cụ marketing hiệu quả, ít tốn kém
  • Tạo sự tin tưởng nơi khách hàng tiềm năng
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ giúp trang web có thể được tìm thấy dễ dàng hơn bằng các công cụ tìm kiếm