DIGITAL MARKETING

null

EDM

Email marketing là một hình thức nằm trong digital marketing, hình thức này sử dụng email (thư điện tử) để tiếp thị, quảng bá sản phẩm và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng hiện tại, cung cấp cho họ nhận thức về thương hiệu.
Trong rất nhiều công cụ marketing hiện nay, email marketing vẫn luôn được tin tưởng bởi các ưu điểm như: giá cả hợp lý, hiệu quả cao, nắm bắt được nhu cầu, hành vi của khách hàng…