KỊCH BẢN PHIM / TVC / MV

Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn xem thứ gì đó khiến bạn bị cuốn vào màn hình không?

Cho dù video YouTube hay quảng cáo trên TV, bất kể tin nhắn nào, nó vẫn giúp bạn xem. Với một vài câu trực tiếp, toàn bộ thông điệp của bạn có thể được nắm bắt và diễn đạt thông qua việc viết kịch bản được thực hiện tốt.