Những câu chuyện xảy ra xung quanh chúng ta hàng ngày. Hình ảnh chính mình bước xuống phố, cho dù chúng ta được chào đón bởi những gương mặt quen thuộc hay thoáng thấy những nhân vật không ngờ tới từ khóe mắt, có rất nhiều câu chuyện hấp dẫn được ghi lại. Tất cả những gì chúng ta cần là có mặt và chú ý đến những thứ xung quanh chúng ta.

Ngay từ khi bắt đầu nền văn minh của loài người, những câu chuyện đã được sử dụng – để hướng dẫn, gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng – và cuối cùng là đưa xã hội tiến lên. Là nhà làm phim, chúng tôi tin vào sức mạnh của một câu chuyện có sức ảnh hưởng, nhưng trước tiên, nó bắt đầu bằng việc cho phép câu chuyện chạm vào chúng tôi, người kể chuyện.

Chỉ sau đó, chúng ta mới có thể chia sẻ sự kỳ diệu của câu chuyện với khán giả của mình dưới dạng một bộ phim đẹp. Chúng tôi được thúc đẩy bởi nhiệm vụ của chúng tôi để kể những câu chuyện đáng chú ý, để họ khuấy động cảm xúc, kích động ý định và cuối cùng, trao quyền cho hành động.