“Sự sáng tạo + Sự cảm nhận + Sự chia sẻ”

Viral chính là sự lan truyền thông tin, theo hình thức virut từ người này sang người khác theo cấp số nhân. Video viral là video được chia sẻ trong cộng đồng với tốc độ nhanh chóng, lượng tiếp cận lớn và nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng. Có thể xem video viral là vũ khí chiến lược trong chiến dịch Marketing. Bởi nó giúp truyền đạt thông điệp một cách đầy đủ, đồng thời đây cũng là chiến thuật để lan truyền nội dung tiếp thị thông qua sự chia sẻ rộng rãi của người xem.