Ấn tượng đầu tiên của khách hàng khi nhìn vào một thương hiệu đó chính là logo. Logo càng đơn giản, dễ nhớ và độc thì càng dễ để lại ấn tượng sâu đậm. Thiết kế logo đòi hỏi một kiến thức chuyên môn, sự định hình thương hiệu và cả một chiến lược marketing hiệu quả.

 • null

  RAINE & HORNE

 • null

  Le Kosari

 • null

  NT FINANCIAL

 • null

  ESTAPOTIA

 • null

  HOANG HAI

 • null

  CARA COSMETIC

 • null

  OLIVE TASTE

 • null

  LEELII

 • null

  ECUADO

 • null

  URBAN HOUSE

 • null

  ENVY TEA

 • null

  THE TUX