ÂM THANH/ÁNH SÁNG/ MÀN HÌNH

Một sự kiện là tổng hòa của rất nhiều yếu tố và bộ phận. Để có một chương trình hoàn thiện cần sự phối hợp của các bộ phận như nhân sự, thiết bị âm thanh ánh sáng, thiết bị trình chiếu, dàn dựng, biểu diễn…

Những yếu tố thuộc về thiết bị và dàn dựng của một chương trình sự kiện:

Thiết bị (ngôn ngữ kĩ thuật gọi là Audio & Visual): Bao gồm 2 phần:

Thiết bị trình chiếu ,Thiết bị âm thanh, ánh sáng.

Dàn dựng: Bao gồm dàn dựng, trang trí, setup địa điểm không gian của sự kiện.