Tập huấn công tác quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông tại Gia Lai

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai chia sẻ: Trên cơ sở đợt giám sát về thông tin và truyền thông của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố, nhiều địa phương đã có ý kiến về việc chưa nắm rõ các quy định và còn nhiều lúng túng trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Chính vì lý do đó, Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III tổ chức Hội nghị tập huấn này nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ, công chức trong công tác thực thi quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông nói chung, về quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện nói riêng.