Hình thức mới lạ hơn thay vì những đoạn phim do người đóng thì câu chuyện được thể hiện dưới dạng nét vẽ độc đáo. Không giới hạn sự sáng tạo, phá vỡ mọi giới hạn về không gian, nhân lực.