Câu chuyện của chúng tôi
Xin chào, chúng tôi là AV Media và chúng tôi muốn giới thiệu về bản thân.
Chúng tôi là một tập thể sáng tạo. Chúng tôi học hỏi, thiết kế, lên chiến lược, phát triển, quản lý và chúng tôi làm điều đó vì chúng tôi đam mê. Niềm đam mê thúc đẩy chúng tôi, làm say mê chúng tôi, thúc giục chúng tôi phải tìm ra những sự thật, những ý nghĩa và làm những gì chúng tôi tâm huyết nhất từ trong chính chúng tôi.. Vậy , bạn thì sao?
Vâng, bởi vì bạn biết những gì bạn làm, tại sao bạn làm điều đó và người để bạn làm điều đó, nhưng liệu họ có biết? Thông điệp của bạn có ý nghĩa gì với khán giả của bạn? Liệu nó có cho họ một lý do để muốn? Để Cần? Để truyền cảm hứng cho sự thay đổi? Để kích động hành động? Họ có quan tâm đến những gì bạn làm?
Chúng tôi ở đây để đảm bảo điều đó. Bạn dành thời gian quý báu của mình để tạo ra những sản phẩm tốt và dịch vụ tốt, để cải thiện, phát triển doanh nghiệp và ngành nghề của bạn còn chúng tôi ở đây để nói với mọi người lý do tại sao. Chúng tôi dành thời gian quý báu của chúng tôi để chia sẻ câu chuyện của bạn, bất kể đó là gì. Cho dù thông điệp của bạn là thúc đẩy doanh số, thúc đẩy sự tham gia, lan truyền nhận thức, lan tỏa tình yêu, tăng lòng trung thành, tăng hành động: chúng tôi sẽ tiếp tục nói với bất cứ ai bạn muốn nó tiếp cận. Và chúng ta sẽ tìm ra những cách khác nhau để nói với họ cho đến khi họ lắng nghe, thực sự lắng nghe , không quan tâm đến thời gian hay tiền bạc hay nỗi sợ hãi hay nỗ lực chỉ biết rằng những gì họ được nói có ý nghĩa gì đó.