KỊCH BẢN

Một kịch bản được viết tốt giống như một bản đồ về ý tưởng của bạn; nó có khả năng làm cho các nhân vật và sự kiện của một cốt truyện trở nên sống động theo đúng trình tự để thu hút khán giả của bạn.